Maison Berger Paris vernieuwt het engagement met Artsen Zonder Grenzen (AZG)
Begin 2020, en dit ook als gevolg van de uitbraak van het coronavirus heeft Maison Berger Paris zich voor het eerst ingezet voor Artsen Zonder Grenzen (AZG). Door 20 000 flacons van 500 ml met hydroalcoholische oplossing te schenken hebben wij er samen toe bijgedragen om de verspreiding van het virus te af te remmen. Wij zijn er trots op dat we dit jaar ons engagement voor AZG kunnen voortzetten en vernieuwen met het uitbrengen van een nieuw product in een speciale uitgave!

Laat ons met zijn allen Artsen Zonder Grenzen steunen!

Een simpele goede daad volstaat soms om in actie te schieten en het verschil te maken. Daarom heeft Maison Berger Paris beslist om zich niet alleen in te zetten, maar om ook u erbij te betrekken! Speciaal voor u is er een geschenkverpakking met de Lamp Berger voor AZG, exclusief ontworpen om dit goede doel te steunen. Van elke verkochte cadeauset wordt 3 euro overgemaakt aan de organisatie. Met deze 3 euro kan AZC volgende zaken financieren:

  • Een zak therapeutische melk ter bestrijding van ondervoeding bij kinderen,
  • Of 15 doses van het poliovaccin,
  • Of 23 doses van het BCG-vaccin,
  • Of 4 diagnosetests voor malaria.

Voor u betekent dit misschien niet veel, maar voor hen gaat het om een waardevol hulpmiddel. Daardoor krijgen zo veel mogelijk mensen toegang tot zorgverlening. Voor u is die zorgverlening meestal makkelijk toegankelijk maar die helaas niet voor iedereen beschikbaar is door gebrek aan financiële middelen of mankracht.

Missies van Artsen Zonder Grenzen

Ter herinnering, de organisatie Artsen Zonder Grenzen werd opgericht in 1971 met als doel om, na een evaluatie van de behoeften, medische hulp te verlenen aan bevolkingsgroepen waarvan het leven of de gezondheid bedreigd worden, zowel in Frankrijk als in het buitenland. Geneeskunde in een precaire context vormt de kern van de activiteit van de organisatie AZG, die vooral optreedt bij gewapende conflicten, maar ook bij epidemieën, pandemieën, natuurrampen of uitsluiting van zorg.

AZG is een onpartijdige organisatie die hulp verleent zonder onderscheid, waarbij voorrang wordt gegeven aan degenen die het meest direct gevaar lopen.

Op basis van haar activiteiten en de werkelijke situatie die ter plaatse is waargenomen brengt AZG verslag uit over haar interventies. Zij communiceert in het openbaar om getuigenis af te leggen over de benarde toestand van de bevolkingsgroepen voor dewelke zij tussenbeide komt, om zo veel mogelijk mensen in te lichten over de omvang, de doeltreffendheid en de doelstellingen van de hulpverlening.

Laten we ons solidair tonen! Wanneer u nog een stap verder wilt gaan, aarzel dan niet om rechtstreeks te doneren aan Artsen Zonder Grenzen.

Schrijf u in voor onze newsbriejf

Ontdek onze nieuwe collecties en items, krijg toegang tot privéverkoop en ontvang exclusieve aanbiedingen

Als u zich inschrijft, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens.

Mis Diffuser
Mis Diffuser

Een nieuw innovatief ritueel met gebruiksklare vullingen.